Kontakty

 

Sme firma, ktorá je veľkým milovníkom Talianska jeho kultúry, temperamentu a samozrejme dobrej a kvalitnej kávy.

Prinášame Vám možnosť urobiť si chvíľku pre seba a vychutnať si vôňu pravej talianskej kávy u Vás doma alebo práci. 

 

amoitaliask-logo-1635933211

Identifikačné a obchodné údaje predávajúceho: 

        AmoItalia, s.r.o.Sídlo: Vajanského 2772/15, 010 01 Žilina
        IČO: 53195078
        IČ DPH: SK 2121304570
        Zápis v obchodnom registri OS Žilina, odd.: Sro, vl. č. 75317/L
        Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK 25 8330 0000 0026 0185 3438
        Názov banky: Fio banka, a.s.
        Telefón: +421 903 163 987, +421 908 570 849
        E-mail: info@amoitalia.sk

Orgán dozoru:
        Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
        Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
        Predmestská 71 010 01 Žilina
        odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
        tel. č.: 041/ 7632 130
        fax č.: 041/ 7632 139 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: