Doprava a platba

 

Cena za dopravu tovaru, dodacie a platobné podmienky pre územie Slovenskej republiky 

 1. Predávajúci dodáva objednaný tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o.( ďalej len Packeta) v rámci SR.
  Tovar môže byť doručený prostredníctvom Packeta kuriéra, ktorý bude kontaktovať kupujúceho pred doručením zásielky. V prípade, že kuriér zásielkovej služby kupujúceho nezastihne na uvedenej adrese, kontaktuje ho na uvedenom tel. čísle a dohovorí si náhradný termín dodania zásielky. Zásielku je možné dodať i na inú adresu ako je adresa trvalého bydliska (napr. do zamestnania a. pod.).
  Kupujúci uhradí dodanie tovaru pri prevzatí tovaru od kuriéra(ak tovar nebol zaplatený predom) alebo si tovar vyzdvihne na výdajnom mieste  Packeta, pokiaľ to bolo zadefinované v objednávke a tovar bol  zaplatený vopred.
 2. V rámci Žiliny, Bytče a blízkeho okolia do 5km je pri platbe prevodom - vopred doprava zabezpečená AmoItalia, s.r.o za poplatok 1€.

  CENA ZA DOPRAVU TOVARU
  Pri každom nákupe tovaru nad 50,00 € je doprava zdarma. Pri nákupe tovaru do 49,99 € vrátane je účtované prepravné v sume:

  -3,9 € pri využití služby Packeta kuriér
  -2,5 €  pri doručení do Packeta výdajného miesta (boxu)
  -1€ v rámci Žiliny, Bytče a blízkeho okolia do 5km , kedy doručenie zabezpečí AmoItalia, s.r.o. 
 1. Objednaný tovar, ktorý je skladom, expedujeme do 24 hodín odo dňa potvrdenia objednávky s doručením do 1 pracovného dňa na území SR.
 2. V prípade, ak bude predávajúci meškať s expedovaním tovaru dlhšie ako 3 pracovné dní, je povinný o tom informovať kupujúceho.
 3. Kupujúci je oprávnený sa informovať o termíne dodania tovaru na tel. č. +421 903 163 987, +421 908 570 849 alebo e-mailom info@amoitalia.sk.
 4. Tovar je predávaný podľa tovarov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky. Platba objednávok zo zahraničia je možná len "Vopred bankovým prevodom", po dohode predávajúceho so Zákazníkom /o cene dopravy a spôsobe doručenia/.
 7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.
 8. Kupujúcemu odporúčame skontrolovať si zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámi túto skutočnosť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí (potrhaný obal, vytečený výrobok a pod.) má kupujúci právo tovar neprevziať a vrátiť dopravcovi a spísať s dopravcom škodový zápis. Kupujúci má v tomto prípade nárok na dodanie nového tovaru.
 9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5 tohto článku odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

  PLATOBNÉ PODMIENKY
 • PLATBA BANKOVÝM PREVODOM / PLATBA BUDE USKUTOČNENÁ PRED EXPEDOVANÍM / DORUČENÍM TOVARU 
  Zákazník na  účet SK25 8330 0000 0026 0185 3438 prevedie, alebo vloží sumu v plnej výške hodnoty objednávky. Pri tomto spôsobe úhrady sa môže predĺžiť dodanie tovaru v závislosti na dobe, počas ktorej budú peniaze pripísané na náš účet.
 • PLATBA V HOTOVOSTI ALEBO PLATOBNOU KARTOU PRI DORUČENÍ NA DOBIERKU /PLATBA KURIÉROVI SPOLOČNOSTI Packeta
  Zákazník zaplatí kuriérovi Packeta  hotovosťou alebo platobnou kartou za doručovaný tovar.

 • ONLINE PLATBA KARTOU -   Tento spôsob platby je ZDARMA